Zmiany w budownictwie 2023 – jakie są prognozy?

by Alicja
0 comment

Z powodu zmian w budownictwie 2023 uległo albo ulegnie zmianie wiele czynności związanych z procesem budowlanym. Dotyczy to m.in. pozwolenia na budowę domu i procesu cyfryzacji budownictwa. Biorąc pod uwagę projektowane modyfikacje, będą one kamieniem milowym w drodze do przejrzystego procesu budowlanego.
Budujesz dom w Warszawie lub okolicach? Poniżej przedstawiamy wstępne zmiany w budownictwie 2023.

Wybudujesz dom bez pozwolenia na budowę

Do tej pory, chcąc wybudować dom, musieliśmy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Tylko w niektórych przypadkach wystarczyło zgłoszenie budowy. Regulacja tego przepisu jest jedną z ważniejszych w Prawie budowlanym. Podczas kiedy dotychczasowe przepisy mówiły o konieczności pozwolenia na budowę budynków wielkopowierzchniowych, to zapowiadane normy są już bardziej przychylne inwestorowi.

Z jednej strony stare przepisy dotyczące budowy domu według pozwolenia nadal obowiązują. Z drugiej strony prognozowane zmiany w budownictwie są bardziej przyjazne inwestorom. Nadal bez pozwolenia możemy wybudować dom o powierzchni mniejszej niż 70 m2. Oznacza to, że tylko budynki mniejsze możemy postawić na zasadzie zgłoszenia ich do urzędu.

Według zmian w budownictwie 2023 będziemy mogli wybudować dom na zgłoszenie także o powierzchni zabudowy większej niż 70 m2. Jedynym kryterium będzie liczba kondygnacji, która nie może przekroczyć dwóch.

Co istotne, w przypadku budynków o powierzchni większej niż 70 m2 pracami będziemy musieli zatrudnić kierownika budowy. On też będzie mógł wydać nam pozwolenie na użytkowanie domu.

Mieszkasz w województwie mazowieckim i chcesz zbudować dom? Znajdź sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego z Warszawy, który Ci doradzi w kwestiach prawnych!

Budowa na zgłoszenie

Należy pamiętać, że dotychczasowe przepisy budowlane mówią o tym, że na zgłoszenie możemy wybudować tylko mniejsze budynki. Wskutek planowanych regulacji od tego roku może się poszerzyć katalog budowli kwalifikowanych do zgłoszenia, a nie – pozwolenia na budowę. Oznacza to, że będzie nam dużo łatwiej wybudować dom w Warszawie i okolicach. Biorąc pod uwagę nowe regulacje, niektóre budynki nie będą wymagały nawet zgłoszenia.  

 

Jakie budynki możemy zbudować na zgłoszenie w Mazowieckiem? Konkretnie chodzi o:

  • domy jednorodzinne do wysokości dwóch kondygnacji
  • części budowlane wolnostojących elektrowni wiatrowych o wysokości nie mniejszej niż 3 m i większej niż 12 m. Moc elektrowni wiatrowej nie może być większa od mocy odpowiedniej dla mikrointalacji (50 kW)
  • wyloty do naturalnych cieków i zbiorników na wody opadowe (jeśli zbiornik będzie większy niż 3 m3 i mniejszy niż 10 m3).

Jeśli chodzi o elektrownię wiatrową, to w tym przypadku przepisy mówią jasno. Żeby mogła ona być wybudowana na podstawie zgłoszenia, musi być umiejscowiona od granicy działki o przynajmniej odległość równą wysokości elektrowni.

Budowa domu w Warszawie bez pozwolenia na użytkowanie

Jak widać, niektóre zmiany w budownictwie nadal są na etapie projektowania. Jedną z takich norm jest zgoda na oddanie budynku do zamieszkania bez zgody na użytkowanie. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów będziemy mogli zamieszkać w nowym domu bez zgłaszania go do odpowiedniego urzędu. Pozwolenie na użytkowanie budynku wystawi nam kierownik budowy, który był odpowiedzialny za proces budowlany.

Elektroniczny dziennik budowy (EDB)

Elektroniczny dziennik budowy ruszył już w styczniu 2023 r. Oznacza to dalszy etap cyfryzacji budownictwa. Co prawda tradycyjny dziennik budowy nadal obowiązuje, ale EDB będzie powoli go wypierał. Na razie możemy korzystać z obu wersji dziennika budowy. Sytuacja zmieni się w 2030 r., kiedy całkowicie zrezygnujemy z książkowego dziennika budowy. W konsekwencji EDB będzie obligatoryjny.

Jak dotąd książkowy dziennik budowy służy kierownikowi budowy, projektantowi i inspektorowi nadzoru budowlanego. W przypadku EDB jest podobnie. Co istotne, EDB to po prostu cyfrowa wersja tradycyjnego dziennika budowy, która nie zmienia ani jego zawartości, ani kwestii prawnych. W elektronicznym dzienniku budowy kierownik prac rejestruje przebieg robót budowlanych. Dodatkowo opisuje w nim też okoliczności i czynności związane z procesem budowlanym. O ile takie wystąpią, zapisuje także zmiany projektu i odstępstwa od niego.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (CKOB)

Podobnie jak EDB, tak cyfrowa książka obiektu budowlanego to kolejny przejaw cyfryzacji budownictwa. CKOB zaczęła obowiązywać 27 stycznia 2023 r. Tak samo jak w przypadku dziennika budowy, CKOB jest cyfrowym odzwierciedleniem książki obiektu budowlanego. Jak można się domyślić, elektroniczna wersja książki pomoże w sprawniejszym przeprowadzeniu nadzoru nad stanem technicznym budynków.

W CKOB umieszcza się informacje na temat stanu technicznego budynku. Właściciel musi też notować wszystkie czynności związane z nieruchomością, np. kontrole i przeglądy okresowe. Co istotne, cyfrowa książka obiektu budowlanego od 2027 r. będzie obowiązkowa.  

Baza Projektów Budowlanych

Przechodząc do projektu maksymalnej cyfryzacji procesu budowlanego, warto powiedzieć o bazie projektów budowlanych. Powstała ona z myślą o uproszczeniu procesu składania wniosków, np. wniosku o budowę domu. Dotychczas inwestor musiał złożyć dokumenty i dołączyć do nich papierowy projekt budowlany. Następnie był on przekazywany do odpowiednich organów administracyjnych.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, to do wniosku nie będziemy musieli dołączać już dokumentacji projektowe. Ta będzie dostępna w bazie danych. Mówiąc krótko – jeżeli wcześniej inwestor z Warszawy przekazał do bazy projektów budowlanych indywidualny numer projektu, każdy upoważniony organ będzie miał do niego dostęp.

 

 

You may also like

Leave a Comment