Proces budowlany: jak wypełnić elektroniczny dziennik budowy?

by Alicja
0 comment

Elektroniczny dziennik budowy (EDB) to odpowiednik papierowego dziennika budowy. Do tej pory kierownik budowy mógł korzystać wyłącznie z książkowej wersji dziennika. Od 27 stycznia 2023 r. możemy go używać już w formie cyfrowej. Nadal jednak jest to forma możliwa, która funkcjonuje równolegle z dziennikiem budowy w formie papierowej. Od 2030 r. elektroniczny dziennik budowy będzie obowiązkowy.
W związku z cyfryzacją procesu budowlanego decydenci rozszerzyli możliwość korzystania z różnych platform komunikacyjnych w procesie budowlanym. Elektroniczny dziennik budowy można wypełnić na stronie e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl lub ściągnąć go jako aplikację ze strony Google Play i Apple Store.

Elektroniczny Dziennik Budowy

EDB to odpowiednik papierowego dziennika budowy. A, jak dobrze wiemy, jest to najważniejszy dokument na budowie. Elektroniczny dziennik budowy to bezpieczna aplikacja lub platforma, która daje pełną kontrolę nad przebiegiem procesu budowlanego. Jest to pomoc zwłaszcza dla kierownika budowy, który nie musi wypełniać ręcznie dokumentów.

Podobnie jak w wersji papierowej dziennika, w EDB kierownik budowy rejestruje przebieg robót budowlanych. W dzienniku zapisuje także wszystkie zdarzenia związane bezpośrednio z procesem budowlanym i mogące mieć wpływ na jego postępowanie. W EDB musimy odnotować wszelkiego rodzaju odstępstwa od projektu, zmiany w projekcie, wstrzymane prace, zmiany personalne, błędy budowlane i ich następstwa.

Dziennik budowy służy:

kierownikowi budowy

inwestorowi

– inspektorowi nadzoru budowlanego

– projektantowi

Elektroniczny dziennik budowy – jak korzystać?

Elektroniczny dziennik budowy jest jak na razie jedyną aplikacją zatwierdzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Powstała ona po to, aby uprościć proces budowlany i poprzedzający go okres pozyskiwania dokumentów potrzebnych do zatwierdzenia projektu budowlanego. Głównymi użytkownikami EDB są kierownik budowy i inwestor.

To właśnie inwestor po uzyskaniu pozwolenia na budowę może założyć w systemie konto, a następnie złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy. Po uzyskaniu dostępu do EDB inwestor może dodać do panelu użytkownika inne osoby, np. kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta i przedstawiciela inwestora, który jest do tego upoważniony. Elektroniczny dziennik budowy działa intuicyjnie, tak samo jak ogólnodostępne aplikacje internetowe.

Po zalogowaniu na konto kierownika budowy ten ma wgląd do EDB, może go edytować, uzupełniać i wprowadzać zmiany.

Kierownik budowy za pośrednictwem EDB może:

dodawać wpisy do dziennika budowy

korygować wpisy w dzienniku budowy

– logować nowych uczestników procesu (do tego uprawnionych)

– zarządzać czasem poszczególnych uczestników procesu budowlanego

– złożyć dziennik budowy po zakończeniu prac do organu nadzoru budowlanego.

Cyfrowy dziennik budowy – zalety

Zaletą EDB jest jego dostępność i wygoda użytkowania dziennika. Papierowy dziennik budowy kierownik budowy musi mieć zawsze pod ręką. W przypadku trudnych warunków pracy na budowie może być to kłopotliwe. Książka może ulec zniszczeniu, zalaniu, może też zaginąć na placu budowy. Wówczas kierownik budowy musi odnowić wpisy i odpowiednio to udokumentować.

W przypadku elektronicznego dziennika budowy kierownik budowy może korzystać z intuicyjnej aplikacji, którą zainstaluje na swoim telefonie. Nie potrzebuje do tego specjalistycznego sprzętu. Zaletą EDB jest też to, że równocześnie wgląd do dziennika może mieć kilka osób, np. inwestor i kierownik budowy.

Czy elektroniczny dziennik budowy jest bezpieczny?

Tak, EDB to jedyna dostępna aplikacja tego typu. Jest ona prowadzona przez GUNB i akceptowana w całej Polsce. Elektroniczny dziennik budowy jest zabezpieczony przed utratą danych i chroniony etapową weryfikacją tożsamości. Dlatego pomimo możliwości dostępu do EDB dla wielu osób możemy być pewni, że aplikacja nie wpadnie w niepowołane ręce. Poprzez integrację aplikacji z usługą tzw. węzła krajowego mamy też gwarancję, że osoby dokonujące wpisu do dziennika budowy są tymi, za które się podają.

 

Z EDB możemy skorzystać po uprzednim zalogowaniu się przez:

profil zaufany

e-dowód

bankowość elektroniczną z możliwością potwierdzenia tożsamości.

 

You may also like

Leave a Comment